رهبرانقلاب درباره نقد به انقلابی‌ها چه گفتند؟
29 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

مدتی پیش جمعی از فعالان رسانه های انقلاب خدمت رهبرانقلاب رسیدند. همه جلسه و گفت وگوها، یک طرف و یک توصیه گرم و دلسوزانه و پدرانه هم یک طرف. از آن جلسه همین یک تلنگر تا مدتها ذهن رفقا را درگیر کرده بود. خیلی علاقه داشتم این بخش از سخنان ایشان منتشر شود که به هر دلیل منع وجود داشت تا چند روز پیش که کتاب فتنه تغلب دستم رسید. مقدمه کتاب که سخنان منتشر نشده رهبری است را به جد توصیه می کنم خوانده و دست به دست کنید. تعابیر عجیبی است که شاید کمتر از رهبرانقلاب شنیده باشید.

دراین مقدمه، متوجه شدم که رهبری انقلاب این نصیحت و توصیه را پیشتر و در جمع های دیگر هم داشتند و حالا که منتشر شده است، شاید بیان حرف های آنروز منعی نداشته باشد.

رهبری انقلاب در ان جلسه فرمودند: خیلی وقت ها شماها مسوولین را نقد می کنید، اما… ودر حالیکه دستشان را به سینه شان می زدند ادامه دادند: اما این نقدها به قلب نظام اصابت می کند...

روشن بود منظورشان چه نقدی است، اما توضیح دادند که نقد لازمست اما نباید با بی اعتنایی به اصل نظام و انقلاب باشد. سال ۸۵ در جمع کارگردانان و تهیه کنندگان فرمودند: هرتلنگاری به این نظام مثل مشت به من است. یعنی من احساسم نسبت به این نظام این است که هرگوشه نظام را شما یک تلنگر بزنید مثل اینکه یک مشت به من بزنید..

و در سال ۹۶ در جمع دیگری فرمودند اینکه من گفتم کانه سیلی به من می زنید، بحث نقد نیست. بحث سر عیب جوئی های غیرمنصفانه است...نقد چیز خوبی است…اما بعضی ها بی انصافی می کنند نسبت به این نظام.
این حرف ها مهمترین مخاطبش انقلابیون اند. بخشی از جریان متدین و دلسوز و عدالتخواهی که اهل نقد کردن و بیان اشکالات است اما یک ملاحظه را درنظر نمی گیرد و آن هم اینکه نقد باید چند ویژگی داشته باشد. جالب اینکه خود رهبری در همین مقدمه این ویژگی ها برمی شمارد.

اول اینکه جایگاه انقلاب را درک کنیم. رهبری در مقدمه این متن یک جمله طوفانی دارند که کمتر شنیده ایم. سالها باید دراین باره گفت و نوشت و تحقیق کرد. می فرماید: جمهوری اسلامی مظهر ولایت اهل بیت و مظهر توحید الهی است.
می فرمایند اینکه در زیارت امام رضا می خوانیم که اسلام علیک یا نورالله فی ظلمات الارض، یعنی امام رضا نوری است در ظلمات زمین. …وقتی محور یک نظام امام رضا شد، این نظام می شود همان مرکز نور. یعنی اینجا می شود کانون نور. ۲۲.۵.۸۸

حضرت امام در تفسیر سوره حمد تعبیری دارند که الله نورالسماوت و الارض، به این معنا نیست که الله به سماوات و زمین نور می رساند. یعنی این نورِ زمین و آسمان غیر از حق تعالی نیست.

حالا رهبری انقلاب می فرمایند کانون این نور انقلاب اسلامی است. این یعنی یک نگاه وجودی به انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی مظهرتوحید روی زمین است؛ ظهور اسم الله است. امام فرمود استقرار حاکمیت الله است.

با این تبیین از انقلاب اسلامی یعنی جهت درست است و اتفاق بزرگی در عالم افتاده است؛ اما اشکالات نظام از ماست. اشکالات را ببینیم اما نباید این حاشیه بر متن غلبه کند. رهبری می فرمایند دروغ نگوئیم و مصلحت اندیشی نکنیم؛ خطا را ببینیم و بگوئیم اما وزن خطا را در نسبت به اصل این انقلاب در نظر بگیریم.

خلاصه کلام اینکه روش نقدمان چنان نباشد که مردم را نسبت به اصل انقلاب بدبین کنیم. معیار چیست؟ به اثر نقدمان توجه کنیم. اگر خروجی این باشد که مردم نسبت به اصل انقلاب دچار یاس شوند، یعنی به قلب انقلاب می زنیم.
حرف تمام است.

به نقل از محسن مهدیان فعال رسانه ای

www.mashreghnews.ir