چرایی صلح امام حسن علیه السلام
56 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

در باب صلح امام حسن (ع) این مسأله را بارها گفته ایم و درکتابها نوشته اند که هرکس حتی خود امیرالمومنین (ع) هم اگر به جای امام حسن مجتبی(ع) بود و در آن شرایط قرار می گرفت ممکن نبود کاری بکند غیر از آن کاری که امامحسن (ع) کرد. امام حسین (ع) در این صلح با امام حسن (ع) شریک بودند. صلح را تنهاامام حسن نکرد؛ امام حسن و امام حسین این کار را کردند، منتها امام حسن جلو بود وامام حسین پشت سر او بود . امام حسین، جزو مدافعان ایده صلح امام حسن بود.


منبع: انسان 250 ساله